Trang chủ > Giới thiệu

Giới thiệu

Với sự phát triển vượt bậc của ngành công nghệ thông tin nói chung và đặc biệt là lĩnh vực thiết kế website nói riêng ở những năm gần đây đã mở ra cơ hội mới cho “kinh doanh trực tuyến”. Xuất phát từ thực tiễn đó , INSS đã cho ra đời các dịch vụ nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp cũng như các bạn trẻ có nhu cầu kinh doanh qui mô nhỏ (hoặc lớn) với. Một trang web chuyên nghiệp, đạt hiệu quả cao mà chi phí và giá cả lại hợp lí INSS còn Hỗ trợ cho các cá nhân cũng như các tổ chức doanh nghiệp một cách toàn diện và xuyên suốt từ lúc xuất phát một ý tưởng đến khi hình thành một trong các tài sản vô hình trên theo đúng thủ tục hợp pháp- hợp tình và hợp lý.Ngoai ra INSS giúp cho doanh nghiệp tra cứu và thẩm định và đánh giá khả năng bảo bộ của các đối tượng sở hữu công nghiệp, giúp cho khách hàng không mất nhiều thời gian và chi phí trong quá trình đăng ký bảo hộ.
Logo INSS Giải pháp số quốc tế